เมนคูน,แมวเมนคูน,ขายแมวเมนคูน,ซื้อแมวเมนคูน,การเลี้ยงเมนคูน,ฟาร์มเมนคูน,ฟาร์มแมวเมนคูน,แมวยักษ์,แมวคูน,ขายแมว,แมวพันธ์เมนคูน

การคัดเลือกสายพันธุ์ในการผสม แมวเมนคูน ให้ดีและ สวยสมใจ

การคัดเลือกสายพันธุ์ เมนคูน

ในการคัดเลือกสายพันธุ์ แมวเมนคูนเบื่องต้น แมวเมนคูนที่จะนำมาใช้เป็นพ่อ แม่พันธ์ุ ไม่ควรมีปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงโรคร้ายแรงที่อาจถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมได้ เช่น โรคถุงน้ำในไต (Polycystic kidney disease PKD) เป็นโรคที่นิยมในแมวสายพันธุ์ เปอร์เซีย หิมาลายัน อเมริกันซ๊อตแฮร์ บริทิชช๊อตแฮร์ และ สก๊อตติชโฟลด์ แมวสายพันธุ์แท้ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ มักจะพบกับปัญหาเหล่านี้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (Hypertrophic cardiormyopathy HCM) โรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมได้

เมนคูน,แมวเมนคูน,ขายแมวเมนคูน,ซื้อแมวเมนคูน,การเลี้ยงเมนคูน,ฟาร์มเมนคูน,ฟาร์มแมวเมนคูน,แมวยักษ์,แมวคูน,ขายแมว,แมวพันธ์เมนคูน

แมวเมนคูน ที่มีอาการของโรคเหล่านี้ไม่ควรนำมาเป็น พ่อ แม่พันธุ์ รวมทั้ง แมวเมนคูนเพศผู้ที่มีลูกอัณฑะข้างเดียว ที่เราเรียกว่า “ทองแดง” ก็ไม่ควรพิจารณานำมาเป็น พ่อ แม่พันธุ์เช่นกัน เพราะสามารถถ่ายทอดให้ลูกได้

ควรหลีกเลี่ยง แมวเมนคูนที่มีความสัมพันธุ์ทางสายเลือดเช่น พ่อ แม่ ลูก หลาน มาผสมพันธุ์กันเอง เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดยีนส์ชนกันได้สูง บางครั้งการผสมลักษณะ อินบรีด จะเกิดขึ้นในกรณี ที่ต้องการรักษาลักษณะพันธุ์แท้ไว้เช่น แมวไทยที่เหลือ คุณลักษณะที่สมบูรณ์น้อยลงทุกที

หรือการผสม อินบรีดใน แมวเมนคูน เนื่องจากต้องการคงลักษณะที่ต้องการ ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ต้องการได้สายที่ไม่หลุด ลักษณะไปจากเดิม แมวที่ใช้ในการประกวดที่เคยได้รับรางวัล และต้องการให้ลูก หลาน ไม่หลุดไปจาก ฟอร์มที่เคยได้ ก็อาจจะพิจารณาการผสมในลักษณะนี้ แต่ก็ต้องแลกด้วยความบกพร่องใน ลูกแมวบางตัว

เมนคูน,แมวเมนคูน,ขายแมวเมนคูน,ซื้อแมวเมนคูน,การเลี้ยงเมนคูน,ฟาร์มเมนคูน,ฟาร์มแมวเมนคูน,แมวยักษ์,แมวคูน,ขายแมว,แมวพันธ์เมนคูน

การผสม แมวเมนคูนนั้น ทางผู้พัฒนาต้องตั้งคำถามให้ตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าต้องการได้ลูกแมวเมนคูนลักษณะใด หากต้องการพัฒนาเพื่อการประกวด ต้องศึกษามาตราฐานแมวเมนคูน จากสมาคมที่เราต้องการจะเข้าสนามแข่งขัน และเลือก พ่อ แม่พันธุ์ที่ต้องตามลักษณะมาตราฐานสายพันธุ์ของสมาคมนั้นๆ

เมนคูน,แมวเมนคูน,ขายแมวเมนคูน,ซื้อแมวเมนคูน,การเลี้ยงเมนคูน,ฟาร์มเมนคูน,ฟาร์มแมวเมนคูน,แมวยักษ์,แมวคูน,ขายแมว,แมวพันธ์เมนคูน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *