แมวเมนคูน_เมนคูน

การตรวจสุขภาพเมนคูนด้วยตัวเอง

การตรวจสุขภาพเมนคูนด้วยตัวเอง

การได้ใกล้ชิดกับเมนคูน ได้ดูแล หาอาหารดีๆ ได้แปรงขนและ การดูแลแมวเมนคูนเป็นสิ่งที่คนเลี้ยงเมนคูนมีความสุข การใกล้ชิดเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงอาการผิดปกติของแมวเมนคูน และสามารถจับสังเกตได้เมื่อเมนคูนของเรามีอาการผิดปกติอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากปล่อยไว้นาน

การตรวจสุขภาพเมนคูนนั้นเราให้เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราในการตรวจดูเบื้องต้น หากเราสังเกตได้ว่าแมวเมนคูนของเราผิดปกติเร็วเท่าไร นั่นแปลว่าอาการผิดปกติจะรักษาได้เร็วเท่านั้น ประสาททั้ง 5 คือ การดู การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น และการรู้สึกถึงความผิดปกติ ให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลง การกินอาหาร การดื่มน้ำ การถ่ายปัสสาวะ การถ่ายอุจจาระ การยืนการเคลื่อนไหว การฟังเสียงหายใจ การเต้นของหัวใจ เสียงลั้นในท้องแมว และสังเกตกลิ่นที่ผิดปกติ ว่าแมวเมนคูนของเรามีกลิ่นปิดปกติจากที่ไหนบ้างส่วนมากกลิ่นมักจะเกิดจาก ปากของแมวเมนคูน บริเวณรอยย่นบริเวณริมฝีปาก รอยพับที่หู ผิวหนัง และบริเวณก้น

การตรวจแมวเมนคูนเบื้องต้นเหล่านี้เราจะสามารถป้องกันการเกิดอันตรายที่จะลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับแมวเมนคูนอันเป็นสุดที่รักของเราครับ

TAG : คลินิคแมวเมนคูน

ต่อต่อบ้านอลังการเมนคูน

Home แมวเมนคูน บ้านอลังการเมนคูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *