แมวเมนคูน | ลูกแมวเมนคูน | ขายแมวเมนคูน | ฟาร์มแมวเมนคูน

การถ่ายพยาธิแมวเมนคูน

การถ่ายพยาธิแมวเมนคูน

เพื่อนๆที่ดูแลแมวเมนคูนควรให้ความสำคัญกับการถ่ายพยาธิให้มากนะครับ การถ่ายพยาธิแมวเมนคูนนั้น ท่านผู้เลี้ยงควรพิจารณาว่า อาหารที่ให้เค้าทานส่วนมากเป็นอะไร อาหารที่ใช้เลี้ยงแมวเมนคูนมีหลากหลายสูตรมากบางท่านให้อาหารสดเช่น เนื้อวัวดิบ ไก่ต้ม ปลาต้มหรือ นึ่ง หากให้อาหารลักษณะนี้ท่านผู้เลี้ยงควรถ่ายพยาธิแมวเมนคูนน้อยบ่อยกว่าปกติครับ เพื่อป้องกันพยาธิที่อาจติดมากับของสด

ประเภทพยาธิของแมวเมนคูน

พยาธิตัวกลม

พยาธิชนิดนี้ส่วนมากจะเป็นตอนแมวเมนคูนแรกเกิด โดยติดมากับสายรกของแม่ ลูกแมวจะมีการเติบโตช้า และแคะแกรน ควรถ่ายพยาธิลูกแมวเมนคูน เมื่อเค้ามีอายุ 1 เดือนและถ่ายต่อเนื้องทุก 2 อาทิตย์ ถ่ายพยาธิแบบนี้จนกว่าลูกแมวเมนคูนจะมีอายุ 3 เดือนครับ

พยาธิตัวตืด

แมวเมนคูนที่เลี้ยงรวมกับสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นมีโอกาสจะเป็นพยาธิตัวตืดได้ เพราะพาหะของพยาธิตัวตืด มากจาก หมัดและ หนูเป็นตัวนำโรค

วิธีสังเกตอาการ ถ้าแมวเมนคูนเป็นพยาธิตัวตืด เค้ามักจะซูบผอม มีเม็ดสีขาว เท่าเม็ดแตงกว่า ปะปนออกมากับอุจจาระ บางครั้งขยับตัวได้ด้วย ต้องรักษาโดยการถ่ายพยาธิออกมาให้หมด รวมทั้งกำจัดเห็บ หมัด ตัวนำพาโรคด้วย พยาธิตัวตืดจะ เกาะตามผนังลำไส้ของแมวเมนคูน ทำให้ลำไส้อุดตัน

พยาธิปากขอ

พยาธิชนิดนี้ติดต่อโดยการชอนไชที่ผิวหนังแมวเมนคูน หรือการกิน พบพยาธิปากขอมาในเขตร้อนบ้านเรา มีพยาธิชนิดนี้มาก อาการของแมวเมนคูนที่เป็นโรค มีอาการโลหิตจาง บางครั้งพบอาการท้องเสีย น้ำหนังลง สำหรับลูกแมวเมนคูน พยาธิปากขอสามารถติดต่อจากแม่แมวเมนคูนสู่ลูกได้ครับ

พยาธิท็อกโสพลาสม่า

พยาธิชนิดนี้ต้องระวังครับ เพราะสามารถติดต่อจากแมวเมนคูนมาสู่คนได้ พยาธิท็อกโสพลาสม่า เป็นโปรโตซัว อาการของแมวเมนคูนที่เป็นโรคจะมีอาการท้องเสีย เมื่อไข่ปะปนออกมากับอุจจาระ จะมีระยะฟักตัว 2-3 วันก่อนจะเป็นพาหะนำโรค วีธีการดูและและ ป้องกันควรทำความสะอาดกระบะทรายแมวทุกวัน และไม่ควรนำทรายที่ใช้แล้ว กลับมาใช้อีก

สำหรับการถ่ายพยาธิของบ้านอลังการเมนคูนมีดังนี้ครับ

ถ่ายพยาธิตัวกลม ครั้งแรกเมื่อลูกแมวเมนคูนอายุ 2 สัปดาห์ ตัวยาที่ใช้ถ่าย พาแรค
ลูกแมวเมนคูนที่มีพยาธิอยู่ในตัวจะมีลักษณะท้องป้อง แต่เมื่อจับไปแล้วบริเวณหลังจะขึ้นเป็นสันกระดูกคือ ลูกแมวเมนคูนผอมแต่ท้องบวม หรือบางตัวก็ผอมไปเลย จะมีอาการอีกอย่างให้เราสังเกตได้ง่ายคือ แมวเมนคูนจะเอาก้นไถกับพื้นถ่ายพยาธิตัวกลม ต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์จนกว่าลูกแมวจะอายุครบ 3 เดือน

การถ่ายพยาธิแมวเมนคูน หลังจากนั้นทางบ้านจะถ่ายพยาธิให้ 3 อาทิตย์ครั้งครับ
สำหรับแมวเมนคูนตัวโต ของที่บ้านเราจะถ่ายพยาธิทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันพยาธิทั้ง 4 ประเภทไม่ให้มาทำอันตรายแมวเมนคูนที่บ้านได้ครับ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่นำแมวเมนคูนตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงที่บ้าน ควรถ่ายพยาธิเค้าทันที่เมื่อย้ายบ้านได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ในกรณีไม่มีอาการเป็นพยาธิครับ ให้ลูกแมวเมนคูนได้ปรับตัวกับสถานที่ใหม่ก่อน หากมีอาการเป็นพยาธิควรถ่ายพยาธิทันที่ครับ

 

TAG : คลินิคแมวเมนคูน

ต่อต่อบ้านอลังการเมนคูน

Home แมวเมนคูน บ้านอลังการเมนคูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *