ฟาร์มเมนคูน_แมวเมนคูน_ขายแมวเมนคูน_maine-coon

สีของแมวเมนคูสามสี

สีของแมวเมนคูสามสี

เมนคูนที่มีสีสามสีในตัวเองส่วนมากจะเป็นเพศเมีย ถ้าเป็นเพศผู้มักจะเป็นหมันครับเพราะมี yy สองตัวในโครโมโซม เราข้ามเรื่องวิชาการกันดีกว่าครับ ผู้เขียนมุ่งเน้นการเขียนบทความ ที่อ่านง่าย จะไม่ขออ้างอิงวิชาการมากเกินไปนะครับ เมนคูนสามสีนั้นถูกเรียกชื่อในสมาคมการประกวดต่างๆในหลากหลายชื่อครับไม่ได้เรียกเหมือนกันหมดทุกชื่อ โดยจะขอแบ่งการเรีบกชื่อแบบอมริกา และแบบยุโรปครับ

การเรียกสีเมนคูนสามสีแบบอเมริกา
Maine coon color calico = เมนคูนสามสี
Maine coon color Van = เมนคูนสามสีที่มีลำตัวสีขาวจะมีสีอื่นเฉพาะบริเวณหัวและหาง
Maine coon color Tortoiseshell = เมนคูนสีกระดองเต่า
Maine coon color Tortoiseshell with white = เมนคูนสีกระดองเต่ามีถุงเท้าผ้าพันคอ
Maine coon color brown patched tabby = เมนคูนสีผสมที่มีสีนำ้ตาลเป็นหลัก
Maine coon color brown patched tabby with white = เมนคูนสีผสมที่มีสีนำ้ตาลเป็นหลัก มีถุงเท้าผ้าพันคอ

Maine coon color silver patched tabby= เมนคูนสีผสมที่มีสีซิลเวอร์เป็นหลัก
Maine coon color silver patched tabby with white = เมนคูนสีผสมที่มีสีซิลเวอร์เป็นหลัก มีถุงเท้าผ้าพันคอ

การเรียกสีเมนคูนสามสีแบบยุโรป
Maine coon color Tortie = เมนคูนสีกระดองเต่า
Maine coon color Tortie with white = เมนคูนสีกระดองเต่ามีถุงเท้าผ้าพันคอ
Maine coon color Torbie = เมนคูนสีผสม
Maine coon color Torbie with white = เมนคูนสีผสมมีถุงเท้าผ้าพันคอ

ความแตกต่างระหว่างสีกระดองเต่ากับสี patched คือสีกระดองเต่าจะไม่มีตัวเอ็มที่หน้าผาก หรือไม่มี tabby ครับ

Tag : สีแมวเมนคูน

ต่อต่อบ้านอลังการเมนคูน

Home แมวเมนคูน บ้านอลังการเมนคูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *