แมวเมนคูน_เมนคูน_คลีนิคแมวเมนคูน

อัตราการหายใจแมวเมนคูน

อัตราการหายใจแมวเมนคูน

อัตราการหายใจแมวเมนคูน เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนของประสาทสัมผัสของผู้เป็นเจ้าของเมนคูนเป็นอย่างมาก ทำได้โดยการนับจำนวนการหายใจที่เหมาะสมของเมนคูนอยู่ที่ 20-40 ครั้งต่อนาที

การวัดลมหายใจแมวเมนคูนด้วยการนับนั้นให้ดูการเคลื่อนไหวที่ช่องท้อง หน้าอกหรือ ดูการเคลื่อนไหวที่จมูกโดยการใช้มือรอที่จมูกเมนคูน เมื่อรู้สึกถึงลมหายใจให้นับการหายใจในช่วงเวลา 15 วินาที จากนั้นนำ 4 มาคูณ เราจะได้จำนวนลมหายใจเป็นจำนวนครั้งต่อนาที

Tag : คลีนิคแมวเมนคูน

ต่อต่อบ้านอลังการเมนคูน

Home แมวเมนคูน บ้านอลังการเมนคูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *