แมวเมนคูน_เมนคูน_คลีนิคแมวเมนคูน

อุณหภูมิของแมวเมนคูน

อุณหภูมิของแมวเมนคูน

อุณหภูมิของแมวเมนคูน การสุขภาพเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการตรวจรักษาความเจ็บป่วยของเมนคูนเบื้องต้น นั้นคือการรู้ถึงอุณหภูมิของเมนคูนของเราว่าสภาพอุณหภูมิเป็นปกติหรือไม่

การวัดอุณหภูมิเมนคูนโดยใช้ปรอทวัดไข้ โดยสอดเข้าทางทวารหนัก ปรอทวัดไข้มีขายตามร้านขายยาทั่วไป นำปลายปรอทด้านที่เป็นกระเปาะสอดเข้าไปในก้นเมนคูน ให้ใช้สารหล่อลื่นเช่น วาสลีนหรือ KYเจล เพื่อช่วยให้ปรอทเข้าก้นเมนคูนโดยง่าย สอดปรอทให้ลึกประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งนิ่ว ควรสอดด้วยความนิ้มนวนหาก เมนคูนตัวแสบดิ้นและขัดขืนให้หาผู้ช่วย ช่วยจับหลังคอและ ขาหน้า เมนคูนจะนิ่งขึ้น อุณหภูมิปกติของเมนคูนจะอยู่ระหว่าง 101.0-102.5 ฟาเรนไฮต์ หรือ 38.3-39.2 เซลเซียส

แมวเมนคูน_เมนคูน_คลีนิคแมวเมนคูน
Tag : คลีนิคแมวเมนคูน

ต่อต่อบ้านอลังการเมนคูน

Home แมวเมนคูน บ้านอลังการเมนคูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *